Att leva med en sällsynt diagnos innebär ofta också sällsynt snåriga vägar till en fungerande vård och vardag.

CSD arbetar för att personer med sällsynta diagnoser ska få samma möjlighet till diagnos, behandling och service som andra. Vi söker och samordnar kunskap och expertis, stöttar i kontakt med myndigheter och andra aktörer, skapar mötesplatser och driver frågan om gemensamt samhällsansvar. På så sätt hoppas vi bidra till en bättre livssituation för varje individ – och till ett bättre samhälle.

Varmt välkommen till CSD Sydöst!

Vill du bidra med dina sällsynta erfarenheter?

CSD sydöst anordnar en sällsynt dag på Läkarutbildningens termin 6 varje termin. Detta sker samtidigt på Läkarutbildningens 4 studieorter i sydöstra sjukvårdsregionen; Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. Under dagen får studenterna bland annat gå på ”speed-dejt” med flera patienter/anhöriga med sällsynt diagnos.

Har du en sällsynt diagnos eller är anhörig till någon med sällsynt diagnos och vill vara med och bidra med dina erfarenheter? Nästa tillfälle är den 19/12 och vi har några platser kvar i Jönköping och Kalmar. Anmäl ditt intresse till
CSDSydostRLK-Anmalningar@regionostergotland.se och ange ”Läkarprogrammets sällsynta dag” i ämnesraden.