Stöd för skolan och samhället

Barn med sällsynta diagnoser som behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till plats i förskola eller på fritidshem.

Här ska de också få den hjälp som deras speciella behov kräver, oavsett om det finns en klar diagnos eller inte. Detsamma gäller i skolan, som enligt skollagen ska ta hänsyn till elevers olika behov och anpassa undervisning och verksamhet efter individens unika förutsättningar. Även vuxna med sällsynta diagnoser har rätt till extra stöd, exempelvis i kontakten med försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst. Men eftersom sällsynta diagnoser är just sällsynta, är kännedomen om dessa generellt låg inom alla typer av samhällsinstitutioner. Här kan CSD Sydöst bistå med information, kunskap och samverkan för att skapa en så bra situation som möjligt för alla inblandade parter. Vi kommer gärna ut till just din verksamhet för att berätta mer om oss och vad vi kan göra för er. Välkommen att kontakta oss!