Team Sällsynta Kardiovaskulära sjukdomar

Hjärtat och blodcirkulationen har flera viktiga uppgifter i kroppen; transportera syre och näring till kroppens celler och föra bort avfall som bildas vid ämnesomsättningen. Hjärtat är en muskelpump som genom rytmiska sammandragningar pumpar runt blodet i kroppen via blodkärlen.

Det finns många olika sjukdomar som kan drabba hjärtat och dess funktion. En del av dessa sjukdomar upptäcks redan i fosterlivet eller som nyfött barn och en del andra kan upptäckas senare i livet. För många patienter med sällsynt hjärtsjukdom innebär det mycket kontakter med vården och andra samhällsinsatser under många år.

Syftet med teamet är att samordna vård och övriga insatser och att öka kunskapen kring sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi riktar främst in oss på de komplexa och sällsynta diagnoserna, t ex Marfans Syndrom, Loyes-Dietz, Holt Oram, ARVC, enkammarhjärta (TCPC opererade). Flera av dessa sjukdomar drabbar också andra organ än hjärtat vilket gör att vi har ett nära samarbete med flera specialister inom andra områden.

Team Sällsynta kardiovaskulära sjukdomar utgår från Barnmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping.