Vi finns för dig

CSD Sydöst är i första hand en stödjande enhet för patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Vi samlar in och förmedlar information och kontakter, finns tillhands för rådgivning och kan även ge stöd i vårdprocesser och andra ärenden. I vårt uppdrag ingår även att informera och stödja vårdgivare och andra berörda samhällsaktörer.

Vi är en del av sydöstra sjukvårdsregionen, vilket innebär att vi använder oss av Cosmic som datajournalsystem. Vi följer därmed de regler som gäller för datajournalföring.

CSD Sydöst arbetar bland annat med att:

  • söka, översätta och sammanställa information om sällsynta diagnoser och förmedla denna till olika instanser inom vård och omsorg, förskola, skola, försäkringskassa, arbetsförmedling etc
  • sprida kunskap om sällsynta diagnoser hos patienter, anhöriga, vårdpersonal, skolor, myndigheter och andra instanser
  • hitta kompetens och identifiera medicinsk expertis på sällsynta diagnoser
  • stötta vården i att inrätta expertteam med multiprofessionella funktioner, bidra med koordinatorsstöd och stötta dem i deras arbete och verka för att göra verksamheten känd