Team Sällsynta Neuromuskulära sjukdomar

Neuromuskulära sjukdomar är sjukdomar som drabbar muskel, nerv till muskel eller impulsöverföringen mellan nerv och muskel. Gruppen av sjukdomar består av ett stort antal olika diagnoser där varje diagnos i sig ofta är sällsynt. Huvudsymtomen vid neuromuskulära sjukdomar är muskelsvaghet och/eller muskelförtvining.

Neuromuskulära sjukdomar kan visa sig redan vid födseln, men också när som helst senare i livet. Idag forskas kring flera nya behandlingsmetoder för NMD, mycket av behandlingen idag ges fortfarande för att motverka och lindra symtom.

Exempel på neuromuskulära sjukdomar är Dystrofia Myotonika, Polyneuropati, Duchennes muskeldystrofi och Spinal muskelatrofi.

Team NMD utgår från Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.