Team Sällsynta Odontologiska tillstånd

Munnen är viktig för flera av kroppens vitala funktioner, såsom andning, näringsintag, kommunikation och känsel. Symptom från mun och tänder är vanligt vid medfödda syndrom och munnen kan även drabbas sekundärt. Kompetenscenter i Jönköping är ett nationellt center för tillstånd som medför avvikande tand- och käkutveckling, avvikande oral funktion och behov av omfattande habilitering/rehabilitering. Avvikelser i munnen kan påverka förmågan att andas, suga, tugga, svälja, tala samt förmågan till socialt samspel. Exempel på odontologiska avvikelser är avsaknad av tandanlag, avvikande tandmorfologi, mineraliseringsstörningar och eruptionsstörningar.

Vi svarar på frågor och förmedlar information om sällsynta diagnoser. Vi hjälper till med behandlingsplanering i nära samarbete med vår referensgrupp, där samtliga odontologiska specialiteter är representerade och vi erbjuder både barn- och vuxenperspektiv. Vår verksamhet innefattar konsultationer, diagnostik och rådgivning, handledning och utbildning, samt forskning. Undersökning, information och rådgivning är kostnadsfri.

Team Sällsynta odontologiska tillstånd utgår från Kompetenscenter för Sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping.

Hemsida: Kompetenscenter för Sällsynta Odontologiska tillstånd