Zebraträff 24 april i Jönköping

18 april 2024

 

 

”Bli lite zebra”

 

och gå för primär immunbrist och PIO!

Målet är att tillsammans promenera/jogga/springa 700 timmar under kampanjveckan!

 

 

Klä dig i svart och vitt (så gott det går) och ta en härlig promenad i vårsolen! Via promenaderna samlas pengar in till PIO, via stöd från kampanjens samarbetspartners samt
via appen RaceONE, som fördelas mellan PIOs forskningsfond och informationsmaterial för att sprida mer kunskap om primär immunbrist.

 

 

För mer information

Världsimmunbristveckan 22-29 april 2024 – PIO – Primär immunbristorganisationen

 

Varför en zebra? Zebran används för att förklara och sprida kunskap om ovanliga sjukdomar. Om du hör klappret av hovar, är det naturliga att tänka “häst”.
Men tänk om det faktiskt är en zebra som kommer? Leta efter det ovanliga, det kan vara primär immunbrist!