Digitala lunchföreläsningar från Sällsynta veckan 2024

26 januari 2024

CSD i samverkan uppmärksammade Sällsynta dagen genom att ha

digitala lunchföreläsningar under Sällsynta veckan.

Dessa föreläsningar går även att lyssna på i efterhand.

 

Se programmet på https://csdsamverkan.se/