Sällsynta podden

27 februari 2024

Tillsammans med politiker, hälso- och sjukvårdspersonal och myndighetsrepresentanter diskuterar patientföreträdare olika lösningar på de mest betydande utmaningar som ur deras perspektiv kommer med att leva med en sällsynt sjukdom i Sverige idag.

Sällsynta podden