Barnveckan Linköping 2024

9 april 2024

8-11 april deltar CSD sydöst på konferensen Barnveckan i Linköping, där vi representerar
CSD i samverkan.
I montern bredvid finns Ågrenska och Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd.
Temat i år är ”Tillsammans för barnen”.

 

Cecilia Gunnarsson, överläkare och docent i klinisk genetik samt verksamhetschef för
CSD sydöst, presenterar idag en poster på konferensen Barnveckan i Linköping.
Postern handlar om medfödda hjärtfel och genuttryck och är en samverkan med ett flertal universitet i landet och Svensk nationell biobank för medfödda hjärtsjukdomar.

 

 

 

 

https://mkon.nu/barnveckan_2024