Sällsynta dagen 29/2

29 februari 2024

Idag har CSD sydöst uppmärksammat den Sällsynta dagen i Jönköping samt Kalmar med med fokus på sällsynta hälsotillstånd. Dagen har innehållit föreläsningar om vikten av att få en diagnos, om att få en diagnos tidigt, att få en diagnos sent samt att vara odiagnostiserad.
På respektive ort avslutades dagen med en paneldebatt där de olika föreläsarna samt politiker deltog.

 

Ett stort tack till våra fantastiska föreläsare!