19/12 Sällsynt dag Läkarprogrammet termin 6

19 december 2023

Idag har CSD sydöst haft sin återkommande sällsynta dag för läkarstudenter termin 6 på alla fyra studieorter;

Linköping, Jönköping, Kalmar och Norrköping;

för att öka kunskapsnivån om sällsynta diagnoser

Syftet med dagen är att läkarstudenterna ska få insyn i den stora variationen av sällsynta diagnoser, patientens väg till diagnos och patientens/anhörigas vardag med sällsynt diagnos. Fokus är ej de enskilda diagnoserna utan det sällsynta dilemmat är temat för dagen.

 

Studenterna får föreläsningar av klinisk genetiker och barnneurolog via Zoom på alla fyra studieorter. Patient/anhörig föreläser även om sin resa och sina upplevelser i vården, men detta sker fysiskt på plats på alla fyra studieorter.

 

Därefter delas studenterna in i olika grupper på respektive studieort för speed-dejting där de träffar fem olika patienter/anhöriga i möten på 15 minuter per möte.
Speed-dejtingen avslutas med gemensam mingelfika för studenter och patienter/anhöriga.

 

 

Om Du vill du bidra med Dina kunskaper och erfarenheter om att leva med sällsynt diagnos
(nästa tillfälle blir i slutet av vårterminen 2024) –
Välkommen med ytterligare frågor och/eller anmälan till csdsydostrlk@regionostergotland.se

 

 

Ytterligare information om denna dag finns i nästa inlägg

 

 

 

Artikel av journalist Anna Pella

https://hejaolika.se/artikel/pa-speeddejt-med-blivande-lakare/