21/5 Sällsynt dag Läkarprogrammet termin 6

21 maj 2024

Idag har CSD sydöst haft sin återkommande sällsynta dag för läkarstudenter termin 6 på alla fyra studieorter;

Linköping, Jönköping, Kalmar och Norrköping

Dagen innehåller föreläsningar för studenterna, bland annat föreläsning av patient/närstående med sällsynt hälsotillstånd.
Studenterna får även speeddejta patienter och närstående med sällsynt hälsotillstånd.

 

Den här dagen infaller i slutet av varje termin på Läkarutbildningen termin 6. Syftet med dagen är att öka kunskapsnivån och att läkarstudenterna ska få insyn i hur det är att leva med ett sällsynt hälsotillstånd.

 

 

Om du vill anmäla ditt intresse av att delta på denna dag så är nästa tillfälle 17 december.

 

Välkommen med ytterligare frågor och/eller anmälan till
csdsydostrlk@regionostergotland.se