Föräldragrupp i Linköping våren 2024

31 januari 2024

Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos och bor inom region Kalmar, Östergötland eller Jönköping?

 

 

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) sydöst inbjuder till föräldragrupper för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte.

Föräldragruppen är tillfälle för dig, som har barn under 18 år med ett sällsynt hälsotillstånd, att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att ses vid sex tillfällen där vi tillsammans pratar kring olika teman.

 

 

Datum & Tid

Vi ses kl. 13:00-15:30 och datumen för föräldraträffarna är:
21 mars, 28 mars, 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj

Plats: Centralt i Linköping

 

Vi bjuder på fika

 

 

Vi som kommer att hålla i träffarna är Cecilia Lidholm och Åsa Lundin som båda arbetar inom CSD sydöst.

 

Du/ni anmäler dig/er senast 13 mars 2024 via e-post till cecilia.lidholm@regionostergotland.se

 

 

Vi hoppas att många av er vill vara med och delta och vi ser fram mot att mötas! Hör gärna av er, om ni har några frågor.

Antal platser är begränsat.

 

 

Kom ihåg att ange ditt/ert namn, telefonnummer, hemkommun samt ålder och sällsynt diagnos på ditt barn. Ange ev. kostallergier.
Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.

Om du/ni som vårdnadshavare behöver avstå från arbete, kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

 

Varmt välkommen!