Våra team

Till vår verksamhet har vi knutit ett antal team med fokus på sällsynta diagnoser. Teamens uppgift är att underlätta för individer och deras anhöriga kring frågor som handlar om den sällsynta diagnosen.

Teamen består av olika yrkeskategorier av vårdpersonal utifrån individens behov. Varje team leds av en koordinator som fungerar som en kontaktperson för teamet och som fungerar som länk mellan teamen och CSD.

Teamkoordinator

Teamen arbetar bland annat med att:

  • samordna vårdkontakter för patienter
  • arbeta för att patienter med sällsynta diagnoser ska ha en individuell vårdplan
  • etablera och upprätthålla kontakter och nätverk regionalt, nationellt och internationellt
  • samarbeta med övriga vårdgivare och samhällsaktörer inom teamets område
  • delta i kvalitets- och forskningsarbete samt undervisning
  • samarbeta med andra team inom samma specialistområde nationellt/internationellt