Våra team

Till vår verksamhet har vi knutit ett antal team, med fokus på sällsynta diagnoser eller en grupp av likartade diagnoser. Teamens uppgift är att underlätta för personer som har en viss diagnos och för deras närstående, framför allt när det gäller frågor och svårigheter som rör själva sällsyntheten.

Teamen består av olika yrkeskategorier av vårdpersonal som har engagerats utifrån individens behov. Varje team leds av en koordinator som fungerar som en kontaktperson för teamet och som fungerar som länk mellan teamen och CSD.

I länkarna här intill hittar du de team som finns i regionen idag.

Teamkoordinator

Teamen arbetar bland annat med att:

  • samordna vårdkontakter för patienter
  • arbeta för att patienter med sällsynta diagnoser ska ha en individuell vårdplan
  • etablera och upprätthålla kontakter och nätverk regionalt, nationellt och internationellt
  • samarbeta med övriga vårdgivare och samhällsaktörer inom teamets område
  • delta i kvalitets- och forskningsarbete samt undervisning
  • samarbeta med andra team inom samma specialistområde nationellt/internationellt