Omvärldsspaning

Länkar

Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information. Expertteam och expertresurser i Sverige Centrum för sällsynta diagnoser samverkar med de expertteam och expertresurser som finns […]