Inbjudan föräldragrupp Jönköping hösten 2019

Inbjudan föräldragrupp Jönköping hösten 2019

Inbjudan Nationell konferens Smith-Magenis syndrom – Linköping 4 november 2019

Inbjudan Nationell konferens Smith-Magenis syndrom – Linköping 4 november 2019

Inbjudan Nationell konferens Prader-Willis syndrom – Linköping 5 november 2019

Inbjudan Nationell konferens Prader-Willis syndrom – Linköping 5 november 2019

K6-dagen 23 maj 2019

K6-dagen 23 maj 2019

Sjukvården måste kunna hantera sällsynta diagnoser – Artikel i Dagens Samhälle

Sjukvården måste kunna hantera sällsynta diagnoser – Artikel i Dagens Samhälle

Zigge, 10, kan inte kramas av mamma – Artikel i Corren

Zigge, 10, kan inte kramas av mamma – Artikel i Corren

Bildspel från Sällsynta dagen CSD sydöst

Bildspel från Sällsynta dagen CSD sydöst

Sällsynta dagen – CSD sydöst

Sällsynta dagen – CSD sydöst

Sällsynta dagen CSD sydöst – Föräldragrupper

Sällsynta dagen CSD sydöst – Föräldragrupper

Sällsynta dagen CSD sydöst – Habiliteringen

Sällsynta dagen CSD sydöst – Habiliteringen

Sällsynta dagen CSD sydöst – Vägar till förbättrad samordning, Socialstyrelsen

Sällsynta dagen CSD sydöst – Vägar till förbättrad samordning, Socialstyrelsen

Artikel: “Factors influencing use of telegenetic counseling: perceptions of Health”

Factors influencing use of telegenetic counseling: perceptions of health care professionals in Sweden

15-17 oktober 2018 – CSD sydöst deltagit med en monter under ST-dagarna i allmänmedicin

ST-dagarna Jönköping 181015–17

En blogg om ett sällsynt men inte ovanligt liv

En blogg om ett sällsynt men inte ovanligt liv

Föreläsning för tandsköterskor i Linköping 27 september 2018

Föreläsning för tandsköterskor i Linköping 27 september 2018

Team Sällsynta Onkologiska tillstånd

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Ågrenska familje- och vuxenvistelser

Ågrenska familje- och vuxenvistelser

Konferens ECRD (European Conference on Rare Diseases) Wien våren 2018

Konferens ECRD (European Conference on Rare Diseases) Wien våren 2018.

Rapport; Projekt – Den sällsynta lotsen

Rapport; Projekt – Den sällsynta lotsen

Sällsynta dagen Jönköping 2018 – Bildspel

Team Sällsynta Oklara syndrom

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Våra gener styr det mesta av hur vår kropp ska se ut och fungera. Vi har ca 20.000-30.000 gener och all genetisk information finns i kroppens samtliga celler. Vi har alla en viss variation i generna vilket gör att vi ser olika ut och fungerar lite olika. En del variationer ger större förändringar än andra […]

Team Sällsynta Kardiovaskulära sjukdomar

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet Hjärtat och blodcirkulationen har flera viktiga uppgifter i kroppen; transportera syre och näring till kroppens celler och föra bort avfall som bildas vid ämnesomsättningen. Hjärtat är en muskelpump som genom rytmiska sammandragningar pumpar runt blodet i kroppen via blodkärlen. Det finns många olika sjukdomar som kan drabba hjärtat och dess […]

Seminarier 2018; Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Seminarier 2018; Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Övergångsprojekt hösten 2017

Övergångsprojekt hösten 2017

Konferens ISQua (The International Society for Quality in Health Care) London hösten 2017

ISQua London hösten 2017

Dagens medicin 170616 – “Sverige är – tillsammans med Lettland – ensamt inom EU att sakna nationell plan för sällsynta diagnoser”

Dagens medicin 170616

Utvecklingskraft Nationell HFS-konferens Jönköping 30-31 maj

170530 Utvecklingskraft, Jönköping

Team Sällsynta Immunbristsjukdomar

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Immunförsvaret är det som avgör hur effektivt vi kan bekämpa infektioner. Det är ett komplicerat samspel mellan immunförsvarets celler och proteiner. Immunbrist uppstår när immunförsvaret avviker från det ”tänkta” och detta kan leda till oförmåga att hantera infektioner, konsekvensen kan bli täta och långdragna infektioner. Ibland ser man ökad förekomst av autoimmuna sjukdomar. Beroende på […]

Team Sällsynta Endokrinologiska sjukdomar

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Vårt endokrina system styr fortplantning, tillväxt, könsutveckling, ämnesomsättning, salt- och vattenbalans. Det endokrina systemet utöver hypotalamus består av flera olika körtlar som hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna, bukspottskörteln samt testiklar/äggstockar som på olika sätt samverkar och påverkar kroppens alla organ och celler. Över- eller underproduktion av hormoner påverkar i stort sett kroppens alla organ och ger […]

Team Sällsynta Odontologiska tillstånd

Centrum för sällsynta diagnoser Sydost

Munnen är viktig för flera av kroppens vitala funktioner, såsom andning, näringsintag, kommunikation och känsel. Symptom från mun och tänder är vanligt vid medfödda syndrom och munnen kan även drabbas sekundärt. Kompetenscenter i Jönköping är ett nationellt center för tillstånd som medför avvikande tand- och käkutveckling, avvikande oral funktion och behov av omfattande habilitering/rehabilitering. Avvikelser […]