7/9 2023 – Välkommen till en eftermiddag kring ZBTB- diagnos