Williamspodden – Fördjupande podcast för den som lever i närheten av ett barn med diagnosen Williams Syndrom (WS)

Williamspodden är en fördjupande podcast för den som lever i närheten av ett barn med den sällsynta diagnosen Williams Syndrom (WS). I avsnitten möter man föräldrar, närstående, experter och vuxna med WS i samtal om föräldraskap och de rättigheter, möjligheter och särskilda utmaningar som barn med WS har. Podcasten produceras av mig, Cecilia Boij, som […]