Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos? Och bor inom region Jönköping, Kalmar eller Östergötlands län?

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) sydöst inbjuder till träffar och möten för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte!

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Här är tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att ses i ett digitalt mötesforum vid tre tillfällen. Vi kommer att
beskriva hur man ska göra för att ansluta och delta i träffarna. Vid varje träff kommer även det finnas teknisk hjälp, om det uppstår något problem.

Vi som kommer att hålla i träffarna är Cecilia Lidholm och Cathrine Johansson. Vi arbetar bägge två inom CSD sydöst.

Datumen för digitala föräldraträffarna är tre måndagar i mars:
1/3, 8/3 och 15/3 kl 13.30- 16.00 (samma klockslag samtliga tre gånger).

Den 15/3 bjuder vi in olika föreläsare som ger information utifrån från LSS-lagen, anhörigstöd och Riksförbundet sällsynta diagnoser (innehållet kan komma att ändras).

Vi hoppas att många av er vill vara med och delta på våra digitala föräldraträffar och vi ser fram mot att mötas! Hör gärna av er, om ni har några frågor.

Du/ni anmäler dig/er senast 22 februari via e-post till
cecilia.lidholm@regionostergotland.se
Kom ihåg att ange ditt/ert namn, hemkommun, telefonnummer samt ålder och sällsynt diagnos på ditt barn.
Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.
Om du/ni som vårdnadshavare behöver avstå från arbete, kan du ansöka omtillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Varmt välkommen!