Föräldragrupp – Inbjudan HT 2020

Är du förälder till barn med en sällsynt diagnos/sjukdom och bor inom region Kalmar län?

Vi inbjuder till träffar och möte för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker.

Här är tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att ses i ett digitalt mötes forum vid tre tillfällen med en längd på två timmar.  Efter man anmält skickar vi ut en länk som man följer vid varje mötestillfälle.

Vi kommer även att skicka information och instruktioner för hur det går till. Vi ett tillfälle kommer vi ha en testomgång där ni får möjlighet att testa hur det fungerar för den som önskar. Vi finns då där för att svara på frågor och lite kort information. Vi som kommer att hålla i träffarna är
Cecilia Lidholm, Christina Alnervik ssk och
Cathrine Johansson fysioterapeut.

Vid varje träff kommer även det finnas teknisk hjälp under hela mötet om det uppstår något.

Datumen för dessa digitala föräldraträffar är:

7/9 kl. 13:00-14:00  -Testa att logga in och se hur det fungerar för den som vill

21/9 kl. 13:00-15:00 Föräldraträff 1

28/9 kl. 13:00-15:00 Föräldraträff 2

12/10 kl.13:00-15:00 Föräldraträff 3- olika föreläsare från LSS, Försäkringskassan, anhörigstöd och Riksförbundet sällsynta diagnoser.(innehållet kan komma att ändras)

Vi hoppas att många av er vill vara med på vår digitala föräldraträff och vi ser fram mot att mötas.

Hör gärna av er till mig om ni har några frågor.

Du/ni anmäler dig/er via e-post till cecilia.lidholm@regionostergotland.se

Kom ihåg att ange ditt/ert namn, hemkommun samt ålder och sällsynt diagnos på barnet och telefonnummer.
Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.

Om du/ni som vårdnadshavare behöver avstå från arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Varmt välkommen!


V