Föräldragrupp – Inbjudan HT 2020

Är du förälder till barn med en sällsynt diagnos/sjukdom och bor inom region Kalmar län?
 
Vi inbjuder till träffar och möte för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte
 
Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker.
Här är tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.
 
Träffarna vänder sig till dig/er vars barn har en sällsynt diagnos.
Träffarna är kostnadsfria och äger rum vid tre tillfällen i Kalmar resp. Västervik.
Träffarna leds och arrangeras av Cecilia Lidholm verksamhetsutvecklare, Christina Alnervik, länssamordnare/specialistsjuksköterska och Cathrine Johansson, länssamordnare vid Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) sydöst.
 
Datum för träffar:
Alt 1. Kalmar Länssjukhuset (måndagar) 7/9, 21/9 och 28/9 kl. 13.00 -16.00.
Alt 2. Västerviks sjukhus (tisdagar) 8/9, 22/9 och 6/10 kl. 09.00-12.00
Du/ni anmäler dig/er via e-post till cecilia.lidholm@regionostergotland.se
senast 2020-08-21. Ange i vilken stad du/ni önskar att delta.
Vi bjuder på fika. OBS! Begränsat antal platser.
Kom ihåg att ange ditt/ert namn och telefonnummer.
Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information angående var vi ska mötas. 
Om du/ni som vårdnadshavare behöver avstå från arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.
 
Varmt välkommen!