Webbkurs – Introduktion sällsynta diagnoser – Ågrenska

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är framtagen av Ågrenska och är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom habilitering, skola, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan. Ger dig grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser och inblick i utmaningarna inom […]