Sjukvården måste kunna hantera sällsynta diagnoser – Artikel i Dagens Samhälle