Seminarier 2018; Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning