Vi finns för dig

CSD Sydöst är i första hand en stödjande enhet för patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Vi samlar in och förmedlar information och kontakter, finns tillhands för rådgivning och kan även ge stöd i vårdprocesser och andra ärenden. I vårt uppdrag ingår även att informera och stödja vårdgivare och andra berörda samhällsaktörer.

CSD Sydöst arbetar bland annat med att:

  • söka, översätta och sammanställa information om sällsynta diagnoser och förmedla denna till olika instanser inom vård och omsorg, förskola, skola, försäkringskassa, arbetsförmedling etc
  • sprida kunskap om sällsynta diagnoser hos patienter, anhöriga, vårdpersonal, skolor, myndigheter och andra instanser

  • hitta kompetens och identifiera medicinsk expertis på sällsynta diagnoser
  • stötta vården i att inrätta expertteam med multiprofessionella funktioner, bidra med koordinatorsstöd och stötta dem i deras arbete och verka för att göra verksamheten känd