Team Sällsynta Bindvävssjukdomar

Gemensamt för bindvävssjukdomar är att man ofta har en ärftlig defekt i kollagenets uppbyggnad eller en ärftlig enzymdefekt som påverkar kollagenets funktion. Detta kan även ge medfödda missbildningar i leder, händer, ansikte, fötter och muskelförtvining.

Exempel på Bindvävssjukdomar/syndrom är Hypermobilitets syndrom (HMS) och Ehlers-Danlos syndrom (EDS).

Symtomen kan vara en kombination av hypermobilitet, hudmanifestationer, blödningsbenägenhet och medfödd benskörhet. Då det finns ärftlighet är det viktigt att undersöka släkthistorien.

Att få en diagnos kan underlätta för individen. Kunskap och förståelse om sina symtom är en viktig del i att själv kunna hantera sina symtom och att få adekvat behandling och rehabilitering inom hälso- och sjukvård. Många gånger kan det krävas ett omhändertagande av team då symtomen varierar, är/kan vara komplexa. Vi svarar på frågor och förmedlar information om dessa bindvävssjukdomar.

Team Sällsynta Bindvävssjukdomar utgår från Smärtenheten
Västerviks sjukhus.

Vårt uppdrag innefattar inte reumatiska sjukdomar.

Teamkoordinator:

Pia Petersén
smartenhvvik@ltkalmar.se
0490-874 38