En blogg om ett sällsynt men inte ovanligt liv

En blogg om ett sällsynt men inte ovanligt liv

Föreläsning för tandsköterskor i Linköping 27 september 2018

Föreläsning för tandsköterskor i Linköping 27 september 2018

Ågrenska familje- och vuxenvistelser

Ågrenska familje- och vuxenvistelser

Konferens ECRD (European Conference on Rare Diseases) Wien våren 2018

Konferens ECRD (European Conference on Rare Diseases) Wien våren 2018.

Rapport; Projekt – Den sällsynta lotsen

Rapport; Projekt – Den sällsynta lotsen

Sällsynta dagen Jönköping 2018 – Bildspel

Seminarier 2018; Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Seminarier 2018; Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Övergångsprojekt hösten 2017

Övergångsprojekt hösten 2017

Konferens ISQua (The International Society for Quality in Health Care) London hösten 2017

ISQua London hösten 2017

Dagens medicin 170616 – ”Sverige är – tillsammans med Lettland – ensamt inom EU att sakna nationell plan för sällsynta diagnoser”

Dagens medicin 170616